Български English Français
Начало » КЗЛД прие указания относно изпълнението на задължението на администраторите и обработващите лични данни за уведомяване на Комисията при определяне на длъжностно лице по защита на данните

КЗЛД прие указания относно изпълнението на задължението на администраторите и обработващите лични данни за уведомяване на Комисията при определяне на длъжностно лице по защита на данните

24.11.2020
 
На заседание от 04.11.2020 г. Комисията за защита на личните данни прие  Указания относно изпълнението на задължението на администраторите и обработващите лични данни за уведомяване на КЗЛД при определяне на длъжностно лице по защита на данните (чл. 37, пар. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с чл. 25б и чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД).
Пълният текст на указанията е публикуван ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings