Български English Français
Начало » Награждаване на финалистите от студентския конкурс за есе

Награждаване на финалистите от студентския конкурс за есе

17.07.2020
Награждаване на финалистите от студентския конкурс за есе
На 17 юли 2020 г. (петък) от 11.00 ч. в зала „Заседателна” на Комисията за защита на личните данни се проведе официалната церемония по награждаване на финалистите от ежегодния студентски конкурс, организиран от КЗЛД. Студентският конкурс за есе бе обявен по случай Деня за защита на личните данни – 28 януари, отбелязван всяка година в редица държави по света. Конкурсът е първата по рода си ежегодна инициатива, организирана от национален орган по защита на данните на територията на Европейския съюз. Инициативата цели приобщаване на младите хора към търсенето на решения на предизвикателствата пред защитата на личните данни в контекста на дигитализацията и глобализацията, обхващащи всички сфери на живота.
На първия етап участниците писаха есе на тема: „Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение” („Emerging technologies and personal data protection – legislation and practical application”). До втория етап на студентския конкурс бяха допуснати 5 кандидати. Всеки от тях защити своите идеи пред конкурсната комисия в рамките на 10 минути с предварително създадени презентация и изложение.
Венцислав КараджовТазгодишният победител в студентския конкурс за есе на Комисията за защита на личните данни е Ирена Александрова. Нейното есе грабва от самото начало: „Май 2020 година, човечеството преживява катарзис, светът е изправен пред най-голямото предизвикателство досега, а технологиите са на път да превземат познатия ни свят и да го заменят с една изцяло нова вселена от правила и граници”. Есето й впечатлява с представените разбирания за развитието на технологиите, изкуствения интелект (AI) и интернет на нещата, като същевременно съсредоточава вниманието върху възможните начини за въвеждане на конкретни единни стандарти в областта на законодателството за защита на личните данни и тяхното прилагане на практика. Победителят получи грамота, парична награда в размер на 1 000 лв., смартфон и платен едномесечен стаж в Комисията за защита на личните данни.
Конкурсната комисия класира на второ място творбата на Мария Георгиева. В своето есе тя застъпва тезата, че новите технологии имат голям потенциал да подобрят живота на хората. Мобилните приложения за проследяване, както и дигиталният маркетинг, основаващ се на обработването на данни, са ключови технологични разработки, които имат най-голямо влияние върху защитата на личните данни през последните години. Мария Георгиева получи грамота, парична награда в размер на 700 лв., смартфон и платен едномесечен стаж в КЗЛД.
На трето място бе класирано есето на Ния Андреева. В есето си тя предлага обстоен преглед на предизвикателствата пред защитата на личните данни в условията на глобализация и дигитална революция: „…Личните данни са от изключително значение за съхранението на правния ред и сигурност и за гарантиране сигурността на правните субекти…”. Участничката получи грамота, парична награда в размер на 300 лв., смартфон и възможността да осъществи платен едномесечен стаж в Комисията за защита на личните данни.
Конкурсната комисия класира на четвърто място двама кандидати – Йоанна Андонова и Емил Йотов. В своето есе Йоанна Андонова е разгледала задълбочено технологичните аспекти на защитата на личните данни. Тя е предложила съвременни IT решения, които могат да бъдат приложени в ежедневието. В есето на Емил Йотов е направен обобщен анализ на законодателната рамка, регламентираща обработването на лични данни, съобразно развитието на техническите новости, улесняващи човека и обработването на данни. Разгледани са конкретни казуси при възникващите нови технологии, както и скорошно изследване, осъществено от Европейската комисия в сферата на поверителността и обществения интерес при развитието на новите технологии. Двамата бяха наградени с грамоти и смартфони.
 
Всички участници бяха включени в програмата „Посланик на AI”, част от проект „AI-Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training” финансиран по програма „Еразъм+”. Проектът осигурява знания и развитие на уменията свързани с поверителността и защитата на личните данни във връзка с новите технологии и по-специално с изкуствения интелект (AI – Artificial Intelligence) и интернет на свързаните устройства (IoT – Internet of Things).
Наградите бяха връчени от председателя на КЗЛД и заместник-председател на Европейския комитет по защита на данните – г-н Венцислав Караджов и г-жа Илияна Захариева, директор Корпоративни комуникации на А1 България, тазгодишния партньор на конкурса, с чиято любезна подкрепа беше осигурен наградният фонд.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings