Български English Français
Начало » Европейският комитет по защита на данните публикува изявление относно обработването на лични данни в контекста на пандемията от COVID-19

Европейският комитет по защита на данните публикува изявление относно обработването на лични данни в контекста на пандемията от COVID-19

06.04.2020
 
На 20 март 2020 г. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) публикува изявление относно защитата на личните данни при обработването им в условията на пандемиятa от COVID-19.
В изявлението се подчертава, че борбата срещу заразните болести е в интерес на цялото човечество и е първостепенна цел на всички държави. Мерките срещу пандемията от COVID-19 следва да бъдат подкрепени по най-добрия възможен начин с използването на всички налични достижения в различните сфери на съвременния живот.
Европейският комитет по защита на данните обръща внимание на обстоятелството, че дори в тези тежки и критични за целия свят времена, защитата на личните данни на хората следва да бъде гарантирана по най-добрия възможен начин.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings