Български English Français
Начало » КЗЛД въвежда нови противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19

КЗЛД въвежда нови противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19

01.04.2020
 
Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, председателят на КЗЛД издаде заповед, с която въвежда, считано от 01.04.2020 г. организация на работа в институцията, която да гарантира непрекъсваемост на административните услуги, взаимозаменяемост на служителите, спазване на физическа дистанция и предприемане на превантивни мерки във връзка с очакваното увеличаване на случаите на заболели от COVID 19.
Временно се преустановяват откритите заседания, за което ще бъдат уведомени страните по административните производства по жалби пред КЗЛД. Заседанията на КЗЛД ще се извършват при условията на чл. 12 от ПДКЗЛДНА, според който решение на комисията може да се вземе и неприсъствено, ако председателят и всички членове на комисията са съгласни с решението и го подпишат.
Административното обслужване на граждани и администратори (предимно под формата на консултации и искания за справки) следва да се извършва единствено по телефона за консултации и по електронен път. Възможностите за осъществяване на неприсъствен контакт с КЗЛД са публикувани ТУК.
Срокът за изпълнение на горните разпореждания е до отмяна на обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings