Български English Français
Начало » Международна конференция на комисарите по защита на данните и неприкосновеността на личния живот.

Международна конференция на комисарите по защита на данните и неприкосновеността на личния живот.

28.10.2010
Международна конференция на комисарите по защита на данните и неприкосновеността на личния живот.
            Oт 27 до 29 октомври 2010г. Йерусалим е домакин на 32-та Международна конференция на комисарите по защита на данните и неприкосновеността на личния живот. Форумът се провежда в Международния конгресен център Binyanei HaUma под председателството на израелския Орган по право, информация и технологии към Министерство на правосъдието. Комисията за защита на личните данни на Република България е представена от председателя Венета Шопова и от членовете на комисията Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков.
            През трите дни на форума се дискутират различни въпроси, свързани със защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Разглежда се развитието през поколенията на представата за лична неприкосновеност. Една от обсъжданите теми е  средствата за онлайн защита и разграничаването на реалност и виртуалност в условията на широко разпространение на социалните мрежи, бързото развитие на съвременните информационни технологии и растящата глобализация. Разискват се въпроси на системите на идентификация и самоидентификация в социалните мрежи, предизвикателствата и възможностите за гарантиране на неприкосновенността в условията на глобална икономика, някои аспекти на защитата на потребителите, достъпът на държавните органи до данните от частния сектор, защита на личните данни в сферата на здравеопазването и медицинските услуги.
            Обект на дискусии са проблемите, които  се пораждат от противоречията между законодателствата в отделните държави. Обсъжда се бъдещето на разбирането за неприкосновеност в личния живот и отражението му върху дейността на регулаторните органи.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2