Български English Français
Начало » 17-та Работна среща за разглеждане на казуси, Любляна - Словения

17-та Работна среща за разглеждане на казуси, Любляна - Словения

31.03.2008
17-та Работна среща за разглеждане на казуси, Любляна - Словения
 
От 31 март до 1 април 2008 г. Венета Шопова - председател на КЗЛД и Мария Матева - член на КЗЛД участват в 17-та Работна среща за разглеждане на казуси, която се провежда в Любляна - Словения. Основните теми, които ще се разгледат на срещата са използването на биометрията в обществения и частния сектор, както и защитата на личните данни в Интернет. Казусите, които са обект на разисквания за представителите на органите за защита на личните данни са свързани с такива актуални въпроси като разпространението на биометричните данни в частния сектор и полицейските процедури, защитата на непълнолетните при публикуване на лични данни в Интернет, личните данни във форуми и блогове, социалните мрежи, кражбата на идентичност. Ще бъде направен преглед на утвърдените практики и медийните кампании в тази сфера.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2