Български English Français
Начало » Среща на Международната работна група по защита на данните в телекомуникациите

Среща на Международната работна група по защита на данните в телекомуникациите

23.09.2010
На 6 и 7 септември 2010 г. в Берлин се състоя 48-та среща на Международната работна група по защита на данните в телекомуникациите. Представители на Комисията за защита на личните данни бяха Красимир Димитров и Валентин Енев – членове на КЗЛД и Михаела Хаджиева – младши експерт.
Разгледаха се различни проблеми по защитата на данните и личната неприкосновеност в областта на телекомуникациите. Редица държави изразиха загрижеността си относно сигурността на събираните от системата GoogleStreetView лични данни и представиха мерките, които се предприемат в отделните страни за справяне с този проблем. Прие се окончателен вариант на документ, отнасящ се до проблемите при обработването на лични данни от вградени в автомобилите устройства за записване на пътни инциденти.
Обсъди се работен документ, отнасящ се до анализа на лични данни за целите на маркетинга и рекламата. Разгледаха се въпроси, отнасящи се до неприкосновеността на личния живот в социалните мрежи като Фейсбук и Туитър. Специално място се отдели на социалната мрежа Фейсбук, защитата на лични данни в нея и сигурността при създаването на профил.
Норвежкият орган по защита на данните представи електронната услуга “deleteme.no”, която предлага съвети и насоки за хора, които смятат, че в Интернет са публикувани материали, нарушаващи личната им неприкосновеност.
Дойче Телеком представи новата услуга „ Мобилен портфейл”, която дава възможност за разплащане с кредитна/дебитна карта, извършване на транзакции между различни банкови сметки, както и извършване на електронни разплащания и пазаруване в интернет пространството чрез мобилен телефон. Освен бързо и качествено обслужване, услугата гарантира по-голяма сигурност при защитата на личните данни.
Обсъди се стандартът ISO/IEC JTC1/SC27 WG5 за управление на идентичността и неприкосновеността на личния живот в областта на информационните технологии.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2