Български English Français
Начало » Проведено събитие по проект „e-OpenSpace”

Проведено събитие по проект „e-OpenSpace”

02.08.2019
Проведено събитие по проект „e-OpenSpace”
На 31 юли 2019 г. (сряда) от 10.00 ч. в Хотел ИнтерКонтинентал София се проведе събитие за разпространение на резултатите по проект „e-OpenSpace – Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни”, финансиран от Европейския съюз чрез програма „Еразъм +”.
Събитието беше открито от г-жа Мария Матева, член на Комисията за защита на личните данни и г-н Петьо Кънев, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, Национална агенция за Република България по администриране на Програма Еразъм + за периода 2014-2020 година.
Гостите на събитието бяха запознати с разработените по проекта интелектуални продукти: „Каталог на добрите практики в сферата на неформалното обучение на възрастни”; „Насоки за електронно осъществяване на неформални дигитални обучения в сферата на защитата на личните данни”; „Общ учебен план” и отворените образователни ресурси за неформално дигитално обучение по защита на данните към него; „Методология за валидиране на резултатите от проведенoтo неформалнo дигитално обучително съдържание в сферата на защита на личните данни. Беше демонстрирана пилотната обучителна платформа – e-OpenSpace. Нейните функционалност и съдържание създават непосредствена възможност за организиране на неформални цифрови обучения в областта на защита на личните данни. Платформата е достъпна на адрес: www.eopen.cpdp.bg.
Проект „e-OpenSpace – Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни” по Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства по програма „Еразъм+” и номер на договора 2017-1-BG01-KA204-036351 се изпълнява с общите усилия на органите по защита на данните на Полша и Хърватия, Ягелонския и Софийския университети и италианската неправителствена организация GVMAS. Комисията за защита на личните данни е координатор на проекта. Той е с продължителност 2 години и стойността му е 357 719,35 лева (182 899 евро).
 Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings