Български English Français
Начало » България получава достъп до Шенгенската информационна система

България получава достъп до Шенгенската информационна система

18.06.2010
            Европейският парламент прие предложението за решение на Съвета на Европейския съюз относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния.
            Решението има за цел да определи дата, от която ще се прилагат разпоредбите относно Шенгенската информационна система. Тя представлява база данни, използвана от граничните власти за обмен на информация за борба срещу организираната престъпност и нелегалната имиграция. На България и Румъния ще бъдат предоставени реални данни от системата и те ще бъдат в състояние да въвеждат и да използват данни от нея при определени ограничения.
            В документа, гласуван от Европейския парламент, се посочва, че България и Румъния отговарят на изискванията за защита на данните, нужни за свързването им с Шенгенската система. Правилното прилагане от страна на България и Румъния на достиженията на правото от Шенген в областта на защитата на данни беше оценено в периода 27-30 април 2009 г. Констатирано е, че в резултат на отправените препоръки България е осъществила до януари 2010 г. необходимите законови изменения, за да гарантира цялостното прилагане на Препоръката на Съвета на Европа. По отношение на правата на заинтересованите лица е посочено, че България е укрепила сътрудничеството между Комисията за защита на личните данни и другите органи, и е предприела мерки за повишаване на обществената информираност.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2