Български English Français
Начало » В Брюксел се провеждат заседания на Общите надзорни органи по Европол, Шенген и митническите въпроси, както и заседание на работната група по полицейските въпроси и правосъдие

В Брюксел се провеждат заседания на Общите надзорни органи по Европол, Шенген и митническите въпроси, както и заседание на работната група по полицейските въпроси и правосъдие

26.03.2008
 
От 26 до 28 март 2008 г. в Брюксел се провеждат заседания на Общите надзорни органи по Европол, Шенген и митническите въпроси, както и заседание на работната група по полицейските въпроси и правосъдие. В работата вземат участие членове на Комисията за защита на личните данни на Република България. Ще бъде извършен общ преглед на националните митнически информационни системи, новите шенгенски страни ще споделят опита си със шенгенската информационна система, ще бъде обсъдено взаимодействието между националните органи по защита на данните. Ще се разгледа рамково решение на Съвета на Европа по отношение на защита на личните данни, обработвани при полицейското и съдебно сътрудничество, както и трансграничното сътрудничество при борбата с тероризма и трансграничните престъпления. Ще бъдат разгледани и редица други въпроси, свързани със защитата на личните данни.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings