Български English Français
Начало » Посещение на група от Института за медийни права на Република Азербайджан

Посещение на група от Института за медийни права на Република Азербайджан

16.06.2010
            В периода от 14 до 18 юни на посещение в Република България е група от Института за медийни права на Република Азербайджан. Домакин е Програма Достъп до Информация. Целта на посещението е запознаване с опита на българските институции по прилагането на законодателството за правото на достъп до информация и неговите ограничения. 
            На 15 юни г-н Рашид Хаджили, директор на Института за медийни права и г-жа Лейла Мадатли, правен експерт на Института, посетиха Комисията за защита на личните данни. На срещата присъстваха главният секретар на КЗЛД, г-н Цветелин Софрониев, както и експерти на комисията. Гостите бяха запознати с историята, структурата  и правомощията на комисията като независим национален орган, осъществяващ контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Разгледани бяха българската и международната правни рамки и основните концепции за защита на личните данни. Обърнато бе особено внимание на правата на физическите лица и осъществяването на контрол над администраторите на лични данни.
            След изнасянето на основната презентация, в рамките на свободна дискусия, гостите имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат отговори от правните експерти на комисията.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2