Български English Français
Начало » 12-та среща на органите за защита на личните данни за Централна и Източна Европа

12-та среща на органите за защита на личните данни за Централна и Източна Европа

17.05.2010
      От 17 до 20 май 2010 г. в гр. Сопот, Полша се проведе 12-та среща на органите за защита на личните данни за Централна и Източна Европа. България бе представена от председателя на Комисията за защита на личните данни - Венета Шопова и членовете на комисията Валентин Енев и Веселин Целков.
      Разгледаха се нови възможности за сътрудничество, съответстващи на новите предизвикателства пред защитата на данните. Обект на разисквания бяха ключови въпроси, свързани със защитата на личните данни в трудовите правоотношения, задължения по защита на личните данни в контекста на различните дейности на електронните медии и други. Делегацията от всяка страна представи доклад за дейността на съответния орган по защита на личните данни през 2009 г.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2