Български English Français
Начало » Комисията по вътрешна сигурност обсъжда отчета на КЗЛД

Комисията по вътрешна сигурност обсъжда отчета на КЗЛД

21.03.2008
            На 21.03.2008 г. от 11:00 часа на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание бе обсъден Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2007 г. Председателят на КЗЛД, госпожа Венета Шопова представи отчета, основните проблеми и направления за бъдещата работа. В обсъждането взеха участие народни представители, членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и членовете на Комисията за защита на личните данни Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings