Български English Français
Начало » Годишна конференция на комисарите по защита на личните данни и личната неприкосновеност

Годишна конференция на комисарите по защита на личните данни и личната неприкосновеност

03.05.2010
Годишна конференция на комисарите по защита на личните данни и личната неприкосновеност
На 29 и 30 април в Прага, Република Чехия, се проведе Годишната конференция на комисарите по защита на личните данни и личната неприкосновеност. Събитието бе организирано в Пражкия замък – резиденцията на Президента Вацлав Клаус. Присъстваха над 100 представители на органите по защита на данните на всички страни-членки на Европейския съюз, както и на други държави. България бе представена от Красимир Димитров –член на Комисията за защита на личните данни, Цветелин Софрониев – главен секретар и Десислава Борисова – юрисконсулт.
Обсъдиха се проблеми на защита на личните данни в телекомуникациите и Интернет. Специално внимание се обърна на защитата на децата. Разгледаха се някои въпроси от защитата на данните в публичния сектор. Представители на Европейската комисия изнесоха доклади по нормативната уредба на защитата на данните. Участниците в годишната конференция обсъдиха нови законодателни инициативи.
В рамките на двата дни българските представители се срещнаха с посланика на Република България в Чехия г-н Здравко Попов. По време на срещата бяха коментирани външнополитически въпроси и проблеми, свързани със защитата на личните данни, както в национален мащаб за двете страни, така и от гледна точка на работата на посолствата и консулствата.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2