Български English Français
Начало » 41-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г.

41-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г.

30.04.2010
          На 30 април 2010 г. 41-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. Акцентите в отчета на КЗЛД бяха представени в пленарната зала от  Валентин Енев – член на КЗЛД.
          Сред основните констатации в доклада на парламентарната комисия е, че през отчетния период КЗЛД е функционирала пълноценно, като вече се изпълняват европейските стандарти в областта на защита на личните данни. В доклада е отчетено и успешното представяне на КЗЛД при инспекцията за готовността на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2