Към главното съдържание

Решение по жалба с рег. № Ж-747/30.05.2014 г.

РЕШЕНИЕ № Ж-747/2014 г. София, 09.10.2014 г. Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев,

daniel

Решение по жалба вх. № 8808/ 24.06.2010 г.

РЕШЕНИЕ № 8808/2010 г. гр. София,11.12.2010 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров,

Решение по жалба вх. № 2426/ 30.05.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 2426/2011 г. София,03.08.2011г. Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир

- Advertisement -
Ad imageAd image