Български English Français
Начало » Официално работно посещение на Комисията за защита на личните данни в Испанската агенция за защита на данните в Мадрид.

Официално работно посещение на Комисията за защита на личните данни в Испанската агенция за защита на данните в Мадрид.

25.02.2008
         
От 25 до 27 февруари 2008 г. се провежда официално работно посещение на Комисията за защита на личните данни в Испанската агенция за защита на данните в Мадрид. Посещението е част от изпълнението на Туининг проект BG 2005/IB/OT/02 “По-нататъшно укрепване на административния капацитет на българската Комисия за защита на личните данни и осигуряване на условия за прилагане на Закона за защита на личните данни”.
На работните срещи се разглеждат актуални проблеми свързани със защитата на личните данни и усъвършенстване на структурата и работата на администрацията на Комисията за защита на личните данни на Република България.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings