Български English Français
Начало » Международна среща на тема “Защитата на личните данни в Европа”.

Международна среща на тема “Защитата на личните данни в Европа”.

13.02.2008
Международна среща на тема “Защитата на личните данни в Европа”.
       
 

В периода 13-15 февруари 2008 г. Комисията за защита на личните данни, съвместно с Испанската агенция за защита на данните проведе международна среща на тема “Защитата на личните данни в Европа”.
В семинарния модул на срещата участие взеха ръководители на съответните надзорни органи в Испания, Италия, Португалия, Франция, представители на Испанската Национална Аудиенция и Испанската агенция за защита на данните, служители от Комисия за защита на личните данни и други. Беше направен анализ на различни решения в областта на защитата на личните данни, както от гледна точка на гражданите, така и през погледа на частния сектор. Засегнат беше въпроса за изричното съгласие на непълнолетните. Разгледана беше и ролята на контролните органи. Чуждестранните представители споделиха практически проблеми и съответни решения от работата на надзорните органи в Испания, Италия, Португалия, Франция и Каталуня.
Вторият работен модул, който протече паралелно с първия, беше кръгла маса на тема “Анализ и адаптиране на секторното законодателство - телекомуникации, банки, застраховане, здравеопазване, директен маркетинг, полиция, публична администрация и правораздаване”. Участие взеха представители от администрацията на Комисията за защита на личните данни на Република България и Испанската агенция за защита на данните. Разгледани бяха въпроси в различните сфери на законодателството. Представителите на Испанската агенция за защита на данните запознаха участниците с резултатите от своето проучване на българското законодателство и съответствието на някои конкретни закони с Европейските изисквания за защита на личните данни. В работна обстановка споделиха своите впечатления, зададоха въпроси и направиха коментари по отношение на някои детайли от законите. По възникналите въпроси запознаха българските си колеги със своя опит и съответните решения, които съществуват в Испанското законодателство.
   

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings