Към главното съдържание

Информация от годишния финансов отчет на КЗЛД за 2013г.

Сборен баланс на КЗЛД за 2013 г. Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на КЗЛД за 2013 г. Сборен

daniel

Становище на КЗЛД относно искане с вх. № 10055/ 11.10.2010 г.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. № 10055/2010г. гр. София, 08.02.2011г. Относно: искане с вх.№ 10055/11.10.2010 г.

Решение по жалба вх. № 427/ 01.02.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 427/2011 г. София, 11.10.2011 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и

- Advertisement -
Ad imageAd image