Към главното съдържание

Прессъобщение

Във връзка с информация от говорителите на Централната избирателна комисия, изнесена в медиите, относно обработването на лични данни на починали

daniel

Становище на КЗЛД относно молба вх. № е-в-944/ 23.09.2009г. от ”А.Б.” ЕАД

ОТНОСНО: Молба за правно становище с вх. № е-в-944/23.09.2009г. от ”А.Б.” ЕАД, подадено чрез Я.В. - пълномощник на управителя на

- Advertisement -
Ad imageAd image