Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2018 г. » Становище на КЗЛД относно привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на списъци с длъжници по чл. 182., ал. 3, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за оповестяване на лица с неуредени задължения

Становище на КЗЛД относно привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на списъци с длъжници по чл. 182., ал. 3, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за оповестяване на лица с неуредени задължения

 

Към становището


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings