Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2018 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на достъп до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ от ГД „ГРАО“ към МРРБ на основание чл. 106, ал. 1, т. 3 предл. трето от Закона за гражданската регистрация

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на достъп до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ от ГД „ГРАО“ към МРРБ на основание чл. 106, ал. 1, т. 3 предл. трето от Закона за гражданската регистрация

 

Към становището


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings