Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2018 г. » Становище на КЗЛД относно предоставяне на оригинал и/или заверено копие на здравни досиета на контролните органи на НЗОК/РЗОК от изпълнители на медицинска помощ при и по повод на осъществяване на проверки

Становище на КЗЛД относно предоставяне на оригинал и/или заверено копие на здравни досиета на контролните органи на НЗОК/РЗОК от изпълнители на медицинска помощ при и по повод на осъществяване на проверки

 

Към становището


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings