Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2018 г. » Становище на КЗЛД относно ролята на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, съфинансирани от ЕС във връзка с фигурите „администратор“ и „обработващ“

Становище на КЗЛД относно ролята на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, съфинансирани от ЕС във връзка с фигурите „администратор“ и „обработващ“

 

Към становището


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings