Към главното съдържание

Решение по жалба рег. № Ж 159/ 02.07.2012 г.

РЕШЕНИЕ № Ж 159/2012 г. София, 30.10.20012г. Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и

daniel

Становище на КЗЛД относно правната възможност да се предостави удостоверение за наследници без наличие на съдебно удосто... (още)

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. №П- 7287/2014 г. гр. София, 22.12.2014 г. ОТНОСНО: Искане за становище

daniel

Становище на КЗЛД по искане от „Т.М.Б.” АД по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. № П3449/ 2012г. гр. София, 04.10.2012г. ОТНОСНО: Искане с вх.№n3449/2012г. от

daniel
- Advertisement -
Ad imageAd image