Начало » Профил на купувача » Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2019г. » Доставка на лек автомобил тип „Седан” с четири врати втора употреба за нуждите на КЗЛД

Доставка на лек автомобил тип „Седан” с четири врати втора употреба за нуждите на КЗЛД


Файлове за сваляне

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – публикувана на 08.11.2019 г.


Указания за участие (DOC) – публикувани на 08.11.2019 г.
Указания за участие (PDF) – публикувани на 08.11.2019 г.


Образци на документи (DOC)– публикувани на 08.11.2019 г.
Образци на документи (PDF)– публикувани на 08.11.2019 г.


Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – публикувана на 08.11.2019 г.


Информация за удължаване на първоначалния срок - публикувана на 19.11.2019 г.


Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - публикуван на 22.11.2019 г.


Договор за доставка на автомобил втора употреба - публикуван на 16.12.2019 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings