Начало » Профил на купувача » Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2019г. » Извършване на денонощна физическа охрана на сградата, в която се помещават администрациите на Комисията за защита на личните данни и Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, и паркинга пред нея

Извършване на денонощна физическа охрана на сградата, в която се помещават администрациите на Комисията за защита на личните данни и Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, и паркинга пред нея


Файлове за сваляне

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – публикувана на 20.06.2019 г.
Удостоверение за време на Обява за обществена поръчка


Указания за участие (DOC) – публикувани на 20.06.2019 г.
Указания за участие (PDF) – публикувани на 20.06.2019 г.
Удостоверение за време на Указания за участие


Образци на документи (DOC)– публикувани на 20.06.2019 г.
Образци на документи (PDF)– публикувани на 20.06.2019 г.
Удостоверение за време на Образци на документи


Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – публикувана на 20.06.2019 г.
Удостоверение за време на Информация за публикувана обява


Информация за удължаване на първоначалния срок - публикувана на 01.07.2019 г.
Удостоверение за време на Информация за удължаване на първоначалния срок


Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - публикуван на 12.07.2019 г.
Удостоверяване на време на Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите


Договор с "Елитком 95" ЕАД – публикуван на 25.07.2019 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings