Начало » Профил на купувача » Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2019г. » Изграждане на видео конферентна система в заседателната зала на КЗЛД

Изграждане на видео конферентна система в заседателната зала на КЗЛД


Файлове за сваляне

Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувана на 21.02.2019 г.
Удостоверение за време на Информация за публикувана обява


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувана на 21.02.2019 г.
Удостоверение за време на Обява за обществена поръчка


Указания за участие – публикувани на 21.02.2019 г.
Удостоверение за време на Указания за участие


Техническа спецификация – публикувана на 21.02.2019 г.
Удостоверение за време на Техническа спецификация


Образци на документи – публикувани на 21.02.2019 г.
Удостоверение за време на Образци на документи


Образци на документи


Информация за удължаване на първоначалния срок - публикувана на 28.02.2019 г.
Удостоверение за време на Информация за удължаване на първоначалния срок – публикувано на 28.02.2019 г.


Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - публикуван на 07.03.2019 г.
Удостоверение за време на Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите


Договор с „АУДИО АРТЕ“ ООД – публикуван на 21.03.2019 г.
Удостоверение за време на Договор с „АУДИО АРТЕ“ ООД


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings