Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2018 г. » Обществена поръчка № 01039-2018-0001 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служителите на КЗЛД, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията

Обществена поръчка № 01039-2018-0001
Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служителите на КЗЛД, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията

 

Дата на откриване на процедурата: 13.02.2018 г.
 
Срок за получаване на оферти: до 17.30 ч. на 06.03.2018 г.Файлове за сваляне

Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 13.02.2018 г.

Обявление
Публикувано на 13.02.2018 г.

Документация (DOC)
Публикувано на 13.02.2018 г.

Документация (PDF)
Публикувано на 13.02.2018 г.

Техническо задание
Публикувано на 13.02.2018 г.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикуван на 29.03.2018 г.

Доклад за резултатите от работата на комисията на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП
Публикуван на 29.03.2018 г.

Решение на Председателя на КЗЛД за избор на изпълнител
Публикуванo на 29.03.2018 г.

Oбявление за възложена поръчка
Публикувано на 19.06.2018 г.

Договор с „Атлас Травелс” ЕООД
Допълнително споразумение към договора
Oбявление за приключен договор
Публикувано на 26.06.2020 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings