Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2018 г. » Обществена поръчка № 01039-2018-0002 Внедряване на система за управление на обучението за целите на Комисия за защита на личните данни

Обществена поръчка № 01039-2018-0002
Внедряване на система за управление на обучението за целите на Комисия за защита на личните данни

 

Дата на откриване на процедурата: 13.02.2018 г.
 

Срок за получаване на оферти: до 17.30 ч. на 20.03.2018 г.


СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: Отваряне на ценовите предложенияна участниците в обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – открита процедура с предмет: „Внедряване на Система за управление на обучението за целите на Комисия за защита на личните данни“.
Процедурата е открита с Решение № АПО-02-6 от 13.02.2018 г., уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 01039-2018-0002.
С настоящото съобщение, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени на 30.03.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Комисия за защита на личните данни с адрес: град София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2, ет. 4, заседателна зала.
На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
Дата 27.03.2018 г.

 


Файлове за сваляне

Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 13.02.2018 г.

Обявление
Публикувано на 13.02.2018 г.

Документация (DOC)
Публикувано на 13.02.2018 г.

Документация (PDF)
Публикувано на 13.02.2018 г.

Техническо задание
Публикувано на 13.02.2018 г.

Разяснения № 1 от 02.03.2018 г.
Публикувано на 02.03.2018 г.

Разяснение № 2 от 09.03.2018 г.
Публикувано на 09.03.2018 г.

Съобщение относно отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка
Публикувано на 27.03.2018 г.

Протокол 1 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикувано на 18.04.2018 г.

Протокол 2 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикувано на 18.04.2018 г.

Протокол 3 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикувано на 18.04.2018 г.

Доклад за резултатите от работата на комисията на основание чл.60, ал. 1 от ППЗОП
Публикувано на 18.04.2018 г.

Решение на Председателя на КЗЛД за прекратяване на процедурата
Публикувано на 18.04.2018 г.

Oбявление за възложена поръчка
Публикувано на 19.06.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings