Начало » Профил на купувача » Пазарни консултации - 2018 г. » Пазарни консултации за разработване на технически спецификации и методики за оценка

Пазарни консултации за разработване на технически спецификации и методики за оценка

В Комисия за защитата на личните данни (КЗЛД) се предвижда да се разработи и внедри специализирана автоматизирана информационна система и да се извърши доставка на хардуерни ресурси. За тази цел трябва да се извършат следните дейности:  
- разработване на Техническа спецификация за „Изграждане на Специализирана автоматизирана информационна система (САИС) за поддържане на регистрите в КЗЛД, в изпълнение на новата правна рамка и Методика за оценка;
- разработване на Техническа спецификация за „Доставка на хардуерни ресурси за нуждите на КЗЛД и Методика за оценка.
 
Във връзка с гореизложеното КЗЛД извършва пазарни консултации, съгласно изискванията на чл. 44 от ЗОП, в които участват следните юридически лица:
1. „БИ ЕН ГРУП БГ” ООД, ЕИК 175060941.Файлове за сваляне

Договор за консултантски услуги № 7 с „БИ ЕН ГРУП БГ” ООД от 30.01.2018 г. (DOC)
Публикуван на 05.02.2018 г.

Договор за консултантски услуги № 7 с „БИ ЕН ГРУП БГ” ООД от 30.01.2018 г. (PDF)
Публикуван на 05.02.2018 г.

Приложение № 1 – Общо описание на Специализирана автоматизирана информационна система
Публикувано на 05.02.2018 г.

Методика за оценка на офертите за хардуер
Публикувано на 19.02.2018 г.

Методика за оценка на офертите за Специализирана автоматизирана информационна система за поддържане на регистрите в КЗЛД
Публикувано на 19.02.2018 г.

Техническа спецификация за хардуер
Публикувано на 19.02.2018 г.

Техническа спецификация за Специализирана автоматизирана информационна система за поддържане на регистрите в КЗЛД
Публикувано на 19.02.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings