Български English Français
Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2016 г. » Обществена поръчка № 01039-2016-0001 Допълване на функционалностите на съществуващата Система за управление на документи и работни потоци в КЗЛД и контрол на решенията и оптимизиране на някои процеси в нея

Обществена поръчка № 01039-2016-0001
Допълване на функционалностите на съществуващата Система за управление на документи и работни потоци в КЗЛД и контрол на решенията и оптимизиране на някои процеси в нея


Файлове за сваляне

Изтегли файла Покана (DOC)
Публикувана на 30.11.2016 г.

Изтегли файла Покана (PDF)
Публикувана на 30.11.2016 г.

Изтегли файла Образци (DOC)
Публикувани на 30.11.2016 г.

Изтегли файла Образци (PDF)
Публикувани на 30.11.2016 г.

Изтегли файла Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 30.11.2016 г.

Изтегли файла Протокол от работата на комисията
Публикуван на 15.12.2016 г.

Изтегли файла Доклад за резултатите от работата на комисията
Публикуван на 15.12.2016 г.

Изтегли файла Решение за избор на изпълнител
Публикувано на 15.12.2016 г.

Изтегли файла Договор с „Контракс“ АД
Публикуван на 23.12.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings