Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2016 г. » Обществена поръчка № 01039-2016-0001 Допълване на функционалностите на съществуващата Система за управление на документи и работни потоци в КЗЛД и контрол на решенията и оптимизиране на някои процеси в нея

Обществена поръчка № 01039-2016-0001
Допълване на функционалностите на съществуващата Система за управление на документи и работни потоци в КЗЛД и контрол на решенията и оптимизиране на някои процеси в нея


Файлове за сваляне

Покана (DOC)
Публикувана на 30.11.2016 г.

Покана (PDF)
Публикувана на 30.11.2016 г.

Образци (DOC)
Публикувани на 30.11.2016 г.

Образци (PDF)
Публикувани на 30.11.2016 г.

Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 30.11.2016 г.

Протокол от работата на комисията
Публикуван на 15.12.2016 г.

Доклад за резултатите от работата на комисията
Публикуван на 15.12.2016 г.

Решение за избор на изпълнител
Публикувано на 15.12.2016 г.

Договор с „Контракс“ АД
Публикуван на 23.12.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings