Начало » Профил на купувача » Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2016г. » ID 9055072/05.08.2016 г. Извършване на ремонт на асфалтовите настилки към подходите и прилежащите територии на сградите на КЗЛД, обособяване на места за паркиране и полагане на маркировка

ID 9055072/05.08.2016 г.
Извършване на ремонт на асфалтовите настилки към подходите и прилежащите територии на сградите на КЗЛД, обособяване на места за паркиране и полагане на маркировка


Файлове за сваляне

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (DOC)
Публикувана на 05.08.2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (PDF)
Публикувана на 05.08.2016 г.

Указания за участие (DOC)
Публикувано на 05.08.2016 г.

Указания за участие (PDF)
Публикувано на 05.08.2016 г.

Информация до АОП за публикувана обява
Публикувана на 05.08.2016 г.

Заповед за прекратяване на процедурата
Публикувана на 15.08.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings