Начало » Профил на купувача » Пазарни консултации - 2016 г. » Пазарна консултация - информационна система

Пазарна консултация - информационна система

В Комисия за защитата на личните данни се предвижда да се изгради нова информационна система. За тази цел трябва да се извършат следните дейности:  
- Oдит на информационните системи;
- Бизнес анализ за внедряване на информационна система.
 
Във връзка с гореизложеното КЗЛД извършва пазарни консултации съгласно изискванията на чл. 44 от ЗОП, в които участват следните юридически лица:
1. „СТИЛТЕХ Компютърс” ООД, ЕИК 130363617;
2. „ТИМЕКС-БГ” ООД, ЕИК 130570683;
3. „АВ Систем” ЕООД, ЕИК 175150157.
 
От горепосочените лица се изисква в срок до 04.07.2016 г. да представят оферти за извършване на одит на информационните системи и бизнес анализ за внедряване на информационна система съгласно изискванията на КЗЛД.
 

Файлове за сваляне

Приложение 1 (DOC)
Приложение 1 (PDF)
Приложение 2 (DOC)
Приложение 2 (PDF)
Договор с „ТИМЕКС-БГ“ ООД
Бизнес анализ за внедряване на информационна система в мрежата на КЗЛД


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings