Начало » Профил на купувача » Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2016г. » ID 9053829/23.06.2016 г. Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на Комисията за защита на личните данни, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” и паркинга пред нея

ID 9053829/23.06.2016 г.
Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на Комисията за защита на личните данни, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” и паркинга пред нея


Файлове за сваляне

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Указания за участие (DOC)
Указания за участие (PDF)
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти
Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Договор с „АСО София“ ООД


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings