Начало » Профил на купувача » Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2016г. » ID 9053438/02.06.2016 г. Осигуряване на самолетни и автобусни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Председателя, членовете на Комисията и служителите на администрацията, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията

ID 9053438/02.06.2016 г.
Осигуряване на самолетни и автобусни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Председателя, членовете на Комисията и служителите на администрацията, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията


Файлове за сваляне

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Указания за участие (DOC)
Указания за участие (PDF)
Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Договор с „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings