Към главното съдържание

Решение на Върховния административен съд № 4300/ 28.03.2011 г.

РЕШЕНИЕ №4300 София,28.03.2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България -Петчленен състав - II колегия,всъдебнозаседаниена седемнадесети март

Решение по жалба вх. № 573/ 07.02.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 573/2011 г. гр. София,15.07.2011 г. Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав:Председател- Венета Шопова и членове:

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи постъпило заявление за достъп до лични данни

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ с рег.№П- 1188/2015г. гр. София, 24.03.2015г. ОТНОСНО: Искане с вх.№П-1188/11.02.2015 год. от

daniel
- Advertisement -
Ad imageAd image