Български English Français
Начало » Институцията » Проекти по програма „Еразъм+”

Проекти по програма „Еразъм+”

 

 В процес на изпълнение:

Проект AI-Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training

 
 
 
Приключили:

Проект e-OpenSpace - Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни” (уеб сайт)

 

Проект „Иновативна програма за следдипломна квалификация: отговаряне на пазарните нужди и въвеждане на нови модели” (брошура)
Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings