Български English Français
Начало » Административно обслужване » Анкетна карта за оценка на удовлетвореността от административното обслужване в КЗЛД

Анкетна карта за оценка на удовлетвореността от административното обслужване в КЗЛД

КЗЛД се стреми да подобрява качеството на предоставяните административни услуги и за тази цел измерва удовлетвореността на потребителите. Един от механизмите за това е анализиране на информацията, получена от приложената анкетна карта (Приложение № 3 от „Вътрешни правила за административно обслужване в КЗЛД“).
Анкетата е анонимна и данните от нея ще бъдат използвани единствено за статистически цели и за набелязване на мерки за повишаване на качеството на предлаганите от КЗЛД административни услуги.

Файлове за сваляне

Изтегли файла Анкетна карта за оценка на удовлетвореността от административното обслужване в КЗЛД (DOC)
Изтегли файла Анкетна карта за оценка на удовлетвореността от административното обслужване в КЗЛД (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2