Български English Français
Начало » Правна рамка » Проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на личните данни за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения

Проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на личните данни за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществено обсъждане на проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения.
 
 
 
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 27.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg
  

Дата на публикуване на проекта: 27.08.2021 г.
Дата на приключване на общественото обсъждане: 27.09.21 г.
 
Информация относно общественото обсъждане е публикувана и на Портала за обществени консултации - ТУККомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings