Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Международна работна група по защита на данните в телекомуникациите

Международна работна група по защита на данните в телекомуникациите

Международната работна група по защита на личните данни в телекомуникациите (позната още като Берлинска група) е основана през 1983 г. в рамките на Международната конференция на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот по инициатива на Берлинския комисар по защита на данните, който председателства Групата до началото на 2021 г. Основната задача на групата е да информира гражданите за тяхната защита на данните и правата за свобода на информацията и да ги подкрепя в тяхното отстояване.

Група включва представители от органите за защита на данните и международни организации от целия свят, занимаващи се с въпросите на неприкосновеността на личния живот. Тя приема становища и препоръки – включително в контекста на законодателни процедури, както и изготвя експертни становища и доклади. Част от нейната дейност е и да участва в национални, европейски и международни органи, конференции и работни групи.

Международната работна група редовно информира обществеността за ключови проблеми със защитата на данните чрез годишния си отчет, текущи събития, технически и правни разработки и различни публикации.

През годините Групата се фокусира по-специално върху защитата на личните данни в Интернет.

Повече за Международната работна група по защита на данните в телекомуникациите: ТУК

Работни документи на Международната работна група по защита на данните в телекомуникациите ТУК.

 

14.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2