Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Европейски надзорен орган по защита на данните

Европейски надзорен орган по защита на данните

 Лого на Европейския надзорен орган по защита на данните

 

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е независим орган на Европейския съюз за защита на данните, чиято дейност е насочена към защитата на личните данни и неприкосновеността, както и към насърчаване на добрите практики на институциите и органите на ЕС.

Основната му цел е:

• да наблюдава и гарантира защитата на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот, когато европейските институции и органи боравят с лични данни на физическите лица, както и при разработването на нови политики;
• да си сътрудничи с националните надзорни органи и други надзорни органи за подобряване на последователността при защитата на личната информация;
• да консултира институции и органи на ЕС по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни;
• да наблюдава новите технологии, които могат да повлияят на защитата на личната информация;
• да вземе отношение пред Съда на ЕС, за да предостави експертни съвети относно тълкуването на законодателството за защита на данните;

 

Пълна информация за Европейския надзорен орган по защита на данните може да намерите ТУК.

 

13.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2