Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Европейски надзорен орган по защита на данните

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

 

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е независим орган на Европейския съюз за защита на данните, чиято дейност е насочена към защитата на личните данни и неприкосновеността, както и към насърчаване на добрите практики на институциите и органите на ЕС.

Основната му цел е:

• да наблюдава и гарантира защитата на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот, когато европейските институции и органи боравят с лични данни на физическите лица, както и при разработването на нови политики;
• да си сътрудничи с националните надзорни органи и други надзорни органи за подобряване на последователността при защитата на личната информация;
• да консултира институции и органи на ЕС по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни;
• да наблюдава новите технологии, които могат да повлияят на защитата на личната информация;
• да вземе отношение пред Съда на ЕС, за да предостави експертни съвети относно тълкуването на законодателството за защита на данните;

 

Пълна информация за Европейския надзорен орган по защита на данните може да намерите ТУК.

 

13.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings