Начало » Студентски конкурс за есе

Студентски конкурс за есе

Комисия за защита на личните данни организира студентски конкурс за есе на тема:

Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение 

(Emerging technologies and personal data protection – legislation and practical application)

 

Процесът на глобализация, който обхваща всички сфери на обществения живот, води и до глобализация на заплахите и предизвикателствата, които стоят пред защитата на личните данни. Това налага координирани действия от всички страни, участващи в процеса на обработване и контрол на данните. Тези действия са невъзможни без въвеждане и прилагане на единни стандарти (Стратегията на Комисия за защита на личните данни за развитие в областта на защитата на личните данни – Хоризонт 2022).

По случай Деня за защита на личните данни - 28 януари, каним студентите от различни специалности да се включат в конкурса за есе.

Награди:

За победителя – парична награда в размер на 1 000 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Второ място – парична награда в размер на 700 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Трето място – парична награда в размер на 300 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Четвърто и пето място – смартфон.

Всички участници ще се включат в програмата „Посланик на AI”, част от проект „AI-Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training”, финансиран по програма „Еразъм+. Проектът осигурява знания и развитие на уменията свързани с поверителността и защитата на личните данни във връзка с новите технологии и по-специално с изкуствения интелект (AI – Artificial Intelligence) и интернет на свързаните устройства (IoT – Internet of Things).

Допустими участници: студенти в последната година (магистратура) от обучението във висше училище.

 

Етапи на провеждане на студентския конкурс за есе:

Първи етап: Електронно кандидатстване с есе до 15 юни 2020 г.

Изисквания към есето:
- Есето се подготвя на български език;
- Резюме на английски език (Executive Summary in English) в рамките на половин машинописна страница, представящо основните идеи на кандидата;
- Да представя аргументираното мнение на автора по темата;
- Да са посочени всички използвани източници (Не се допуска плагиатство!);
- Обем на есето от 5 до 10 страници по БДС – 30 реда с 60 знака на ред, шрифт Times New Roman с големина на буквите 12 и разредка 1,5, като използваните фигури и графики не се включват в него;
- Да бъде изпратено на електронна поща konkurs@cpdp.bg в срок до 15 юни 2020 г., 24.00 ч.

Втори етап: Презентация пред конкурсната комисия

До този етап на конкурса ще бъдат допуснати 5-те най-добри есета!

- Изложение в рамките на 10 минути с предварително подготвена презентация (до 6 слайда на Power Point) и изложение (до 2 страници);

- Готовност за отговаряне на въпроси на членовете на конкурсната комисия в рамките на 5 до 10 минути.

Победителите ще бъдат наградени на официална церемония в зала „Заседателна на КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров 2.

* Моля, имайте предвид че с оглед гарантирането на равнопоставеност между участниците в конкурса за есе, консултации, предварителни оценки и информация относно приложимостта на предложените теми и текстове няма да се предоставят.
 

Пожелаваме Ви успех!

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings