Български English Français
Начало » Медии » Критерии и процедури за „Годишна награда за журналистика“

Критерии и процедури за „Годишна награда за журналистика“

1. „Годишната награда за журналистика” се дава за публикации, предавания и обществено значими прояви на журналист, който отразява редовно дейността на институцията, през изминалата календарна година.
2. Наградите се присъждат за:
- Жанр – разследваща журналистика
Статии, интервютата и информационни материали, които се занимават с отношенията: гражданин-комисия, обществен-частен интерес, власт-държава, бизнес-корупция, , морал-престъпност, засягащи разнообразни аспекти на защитата на личните данни.
- Активно и добронамерено отразяване на събитията
Активно публикуване на журналистически материали по собствена инициатива или по покана от КЗЛД, които отразяват дейността на комисията, спазвайки Етичния кодекс в българските медии.
- Значимост
Журналистически материал, предизвикал широк обществен интерес и гражданска ангажираност.
- Актуалност
Бърза и точна журналистическа реакция по актуални въпроси в сферата на защита на личните данни. Своевременно отразяване на събития и инициативи както на КЗЛД, така и в европейски и световен мащаб.
- Обективност и достоверност на информацията
Журналистическите материали трябва да са безпристрастни, справедливи и с обективна критика. Трябва да са от достоверен източник, да са истински и да не подлежат на съмнение от обществото.
- Интересен и достъпен материал
Завладяващ и въздействащ журналистически материал, който да бъде представен на читателите на достъпен и разбираем език.
- Медия с национално покритие
Професионална журналистика, която изготвя и публикува информационни материали и журналистически разследвания в централните всекидневници и седмичници, електронните агенции и медии, националните телевизии и засяга разнообразни аспекти в областта на защитата на личните данни.
3. Награда - най-голям принос за популяризиране дейността на КЗЛД и правата на гражданите за неприкосновеност и защита на личните данни.
4. Наградата на КЗЛД представлява:
- медал на КЗЛД;
- грамота за участие в „Годишната награда за журналистика”.
5. Наградата се връчва по повод 28 февруари – Ден за защита на личните данни.
6. Журиране – присъждането и утвърждаването се прави от комисия на КЗЛД в състав:
- Председател - член на КЗЛД;
- Главен секретар на КЗЛД;
- „Връзки с обществеността“ на КЗЛД;
- Директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение”;
- Директор на дирекция „Правни производства и надзор”.
Забележка: При положение, че на съответното заседание се окаже невъзможно да се определи носител на наградата, то се отлага и се насрочва ново.
 Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings