Български English Français
Начало » Институцията » Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2017г.

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2017г.

Първо тримесечие 2017 г. - към 31.03.2017 г.
 
Второ тримесечие 2017 г. - към 30.06.2017 г.


Трето тримесечие 2017 г. - към 30.09.2017 г.


Четвърто тримесечие 2017 г. - към 31.12.2017 г. 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings