Български English Français
Начало » Административно обслужване » Списък на издадените от КЗЛД актове и текстовете на издадените нормативни и общи административни актове

Списък на издадените от КЗЛД актове и текстовете на издадените нормативни и общи административни актове

В изпълнение на своите правомощия, КЛЗД е издала следните нормативни и общи административни актове:
 
В изпълнение на своите правомощия КЗЛД издава следните актове:
· Решения по жалби;
· Решения за предоставяне на данни по чл. 106 ал. 1 т. 3 от Закона за гражданската регистрация;
· Решения по искания за разсрочено плащане;
· Разрешения и становища за трансфер на лични данни;
· Становища по приложението на КЗЛД.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2