Български English Français
Начало » Полезна информация » „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“

„Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“

 
 
 
 

Информационно-разяснителен материал за физически лица – граждани на ЕС  

 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ!
Със свое Решение по дело C-311/18 (Data Protection Commissioner/ Maximillian Schrems et Facebook Ireland) Съдът на ЕС обяви за невалидно Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията от 12 юли 2016 година съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни (Privacy Shield) в отношенията между ЕС и САЩ (без продължаване на неговото действие), тъй като оцененото от Съда право на САЩ не осигурява ниво на защита, което по своето естество да е равностойно на това в ЕС. Решението на Съда има действие занапред, считано от датата на постановяването на решението – 16.07.2020 г.
 
За повече информация във връзка с постановеното решение може да ползвате следните линкове:

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings