Към главното съдържание

Събития и инициативи - 2022

Събития и инициативи - 2021

Събития и инициативи - 2020 г.

Събития и инициативи - 2019 г.

40-та Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността, Брюксел и София, 2018

Събития и инициативи - 2018

Събития и инициативи - 2017

Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността - 2017 г.

Връчване на наградите от конкурса „Какво другите знаят за мен"

Събития и инициативи - 2016 г.

Участие на КЗЛД във форуми и събития - 2015 г.

Участие на КЗЛД във форуми и събития - 2014 г.

Пресконференция на КЗЛД за представяне на резултатите от извършените проверки на политически субекти - 31 юли 2014 г.

Кръгла маса за представяне на наръчник, предназначен за лицата на пазара на труда в ЕС - 28.07.2014 г.

Народното събрание избра нов състав на Комисията за защита на личните данни - 15.04.2014 г.

Участие на КЗЛД във форуми и събития у нас – 2013 г.

Участие на КЗЛД във международни форуми – 2013 г.

Участие на КЗЛД във форуми и събития у нас – 2012 г.

Участие на КЗЛД във международни форуми – 2012 г.

КЗЛД отбеляза „10 години защита на личните данни в България”– 28 май 2012

Изнесени заседания на КЗЛД - 2012 г.

Връчване на наградите от конкурса „Аз и интернет” – 1 март 2012г. в гр.Плевен и 7 март 2012г. в гр.София

28 януари, Ден на защитата на личните данни и 10 години КЗЛД

Туининг лайт проект съвместно с Испанската агенция за защита на личните данни


45-та среща на Международната работна група по защита на данните в телекомуникациите

Среща с комисията по вътрешна сигурност и обществен ред - 28.01.2009 г.

Инициативи - 2008 г.


Пресконференция на Комисията за защита на личните данни - 08 май 2008 г.


28 януари 2008 г.- КЗЛД в Народното събрание